PUBLICATIE IFS FOOD 7 OPNIEUW UITGESTELD

PUBLICATIE IFS FOOD 7 OPNIEUW UITGESTELD

De publicatie van IFS Food v7 wordt opnieuw uitgesteld, al zeker tot de zomer 2020.

Als gevolg van een Europese procedure (EA 1/22) waarin gesteld wordt dat standaarden moeten geëvalueerd worden door het Europees Accreditatie Forum (EA), kreeg IFS formeel de eis om ook IFS Food v7 volledig te laten evalueren.

Hier wordt controleerd of een systeemeigenaar beschikt over de nodige technische competenties en integriteit en of de standaard voldoet aan de gestelde eisen. Eénmaal de standaard volgens deze procedure erkend is, wordt ze overal geaccepteerd en is de betrouwbaarheid gegarandeerd.

IFS Food v7 zal pas gepubliceerd worden wanneer de evaluatie door de Duitse accreditatie-instantie (DAkkS) met succes voltooid is. Dit zal ten vroegste tegen de zomer zijn.

We houden u op de hoogte wanneer er bijkomende informatie beschikbaar is.

 

 

 

Bron: www.ifs-certification.com