Grobbendonk Tag

Doelstelling Kritisch inzicht geven in alle nieuwe en gewijzigde eisen van de IFS 7 standaard Alle verschilpunten ten opzichte van versie 6.1 toelichten, zowel wat het auditprotocol als wat de eisen betreft Inzicht geven in de mate waarin uw systeem conform is met versie 7...

Algemene kennismaking Doelstelling is om kennis te maken met de principes en de werkwijzen toe te lichten (adhv praktische voorbeelden) zodat elke cursist een duidelijk zicht heeft op de mogelijkheden die kunnen uitgebouwd worden met deze methodiek. De basisvoorwaarden worden toegelicht evenals de procesmatige opbouw...