Whistleblowing

Whistleblowing

Integriteit wordt een steeds belangrijker item binnen de voedingssector.

Food Fraude analyses helpen ons om integere leveranciers te selecteren.

Minstens even belangrijk is de integriteit binnen het bedrijf. Het bepaalt in hoge mate het vertrouwen van de consument en de klant in het bedrijf, de merknaam, de producten. Het installeren van een Food Safety Culture in alle geledingen van het bedrijf is hierbij essentieel.

Dit impliceert ook dat oneigenlijke praktijken moeten kunnen gemeld worden zonder dat de melder, klokkenluider of whistleblower hier enig nadeel van ondervindt.

Dit betekent dat je als bedrijf dient te beschikken over een whistleblower procedure en dat er een vertrouwenspersoon dient aangeduid te worden waaraan medewerkers openlijk, anoniem en in alle vertrouwen hun grieven kunnen melden.

Quality Coaching kan u helpen met het uitwerken van een klokkenluidersprocedure en beschikt ook over de mogelijkheid om als vertrouwenspersoon te functioneren en u vervolgens van de nodige feedback te voorzien.

Ga deze uitdaging niet uit de weg en neem contact met ons op voor verdere info.