NOVEL FOODS & CLEAN LABEL

Clean Label

Etikettering van levensmiddelen blijft een uitdaging. De Europese Verordening 1169/2011 garandeert dat de consument die informatie krijgt waar hij belang aan hecht en die voor hem noodzakelijk is. Bovendien moet deze informatie nauwkeurig, duidelijk en voor de consument gemakkelijk te begrijpen zijn en mag ze de consument niet misleiden. De vraag is of de consument door de bomen het bos nog ziet. Overdaad aan informatie, ellenlange ingrediëntenlijsten en complexe benamingen maken een voedingsmiddel ‘verdacht’ en zijn minder aantrekkelijk voor de consument. De trend naar ‘clean labels’is gezet. Maar is het een consumentenverhaal of een marketingverhaal?

Novel Foods

‘Novel Foods’ zijn voedingsmiddelen en ingrediënten die binnen de EU vóór 15 mei 1997 niet in significante mate voor menselijke voeding werden gebruikt. Ze zijn verkregen uit nieuwe bronnen, zijn afkomstig uit landen buiten de EU of worden volgens een nieuwe methode geproduceerd. Om de consument te beschermen tegen voedingsmiddelen waarvan de veiligheid nog niet is aangetoond, moeten deze eerste een toelatingsprocedure doorlopen zoals beschreven in de Europese Verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen. Pas dan kunnen ze worden opgenomen in de Unielijst en als voedingsmiddel of ingrediënt in de EU verkocht worden. Eind oktober 2015 werd de bestaande Novel Food Verordening herzien. De nieuwe Verordening 2015/2283 die ingaat op 01/01/2018 omvat onder meer een nieuwe en vereenvoudigde goedkeuringsprocedure. Dit moet het op de markt brengen van nieuwe voedingsmiddelen en traditionele voedingsmiddelen uit derde landen versnellen en vergemakkelijken en nieuwe mogelijkheden bieden voor innovatie.

Doelstelling

Duiding geven over en inzicht verschaffen in:

 • de trend rond Clean Labels, de verwachtingen van klanten en consumenten, mogelijke alternatieven
 • de betekenis en de achtergrond van Novel Foods en de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van wetgeving

Inhoud

Clean Label

 • wat betekent ‘Clean Label’ ?
 • achtergrond en verwachting consument/klant
 • ingrediëntenlijst aanpassen (additieven, allergenen, …)
 • voedselveiligheid blijven garanderen
 • wat zijn mogelijke alternatieven?
 • voorbeelden

Novel Foods

 • wat zijn ‘Novel Foods’?
 • wettelijk kader
 • toelatingsprocedure
 • unielijst
 • voorbeelden (algen, insecten, nanomateriaal, …)

 

 

DUUR: 1/2 dag (9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 18/06/2021 NAZARETH (Kristien Neyts)

 

INSCHRIJVEN via Alimento – contactpersoon: Tom De Cock – 0473 654 268

Date

18 jun 2021

Time

9:00 am - 1:00 pm
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.