QUALITY MANAGER OF QUALITY ADMINISTRATOR & ROOT CAUSE ANALYSIS

Het merendeel van de voedingsbedrijven beschikt momenteel over één of ander kwaliteitscertificaat.

Meestal waren het de klanten die de aanzet gaven om tot een dergelijke certificatie over te gaan. Het behouden van het certificaat wordt dan een belangrijke doelstelling binnen de organisatie. Jammergenoeg wordt vastgesteld dat de meeste bedrijven op dit niveau blijven hangen en de vele mogelijkheden die een kwaliteitsmanagement-systeem, als middel naar continue verbetering binnen de volledige organisatie, aanreikt, onbenut laten.

Kwaliteit wordt immers meer en meer gecontroleerd en steeds minder gemanaged.
Er worden massa’s data verzameld die vervolgens (verticaal) geklasseerd worden. Zo wordt te veel op korte termijn gewerkt en te weinig naar dieperliggende oorzaken gezocht om de problemen ten gronde aan te pakken. In plaats van aan brandpreventie te doen, haast men zich om overal de brandjes te gaan blussen.

De taak van Quality Manager dreigt zich bijgevolg steeds meer te beperken tot een (frustrerend) administratief gebeuren. De QAM wordt steeds minder gezien op de werkvloer en in de overige afdelingen.

Deze cursus wil enerzijds aan de deelnemers de mogelijkheid bieden om ervaringen uit the field, the do’s en don’ts, … uit te wisselen met collega’s, en wil hulpmiddelen aanreiken om de vicieuze administratieve cirkel te doorbreken
Anderzijds willen we de onontbeerlijke praktische kennis rond de root cause analysetechnieken aanleren. DE voorwaarde voor het realiseren van continu en duurzaam verbeteren.

 

Doelstelling

 • inzicht geven in wat Quality Management concreet betekent binnen een voedingsbedrijf
 • valkuilen en slaagfactoren
 • Quality Managers motiveren en zin geven om hun taak als manager in kwaliteit op te nemen

Inhoud

Q management

 • evolutie van kwaliteit in de voedingssector en de rol van de kwaliteitsmanager
 • voorwaarden voor een levend kwaliteitsmanagementsysteem
 • tools om kwaliteitsmanagement in praktijk om te zetten

Omkadering oorzaakanalyse

 • in algemene kwaliteitsprincipes (PDCA)
 • in normen vnl. BRC/IFS (cfr ook guideline BRC)

Probleemoplossingstechnieken:

 • SORA (Symptoom Oorzaak Remedie Actie)
 • 8D
 • Ishikawa (visgraatanalyse) – brainstorming en 5wh
 • Pareto analyse
 • Types acties + methodiek hoe in praktijk brengen

Oefening(en)

 

 

DUUR: 1 dag (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 14/04/2021 GROBBENDONK (Peter Maes)
 • 03/06/2021 NAZARETH (Peter Maes)

 

INSCHRIJVEN via Alimento – contactpersoon: Tom De Cock – 0473 654 268

Date

14 apr 2021

Time

9:00 am - 5:00 pm
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.