UPGRADE INTERNE AUDITOR HACCP – BRC – IFS – ISO 22000 – FSSC 22000

Deze training is ontwikkeld op vraag van cursisten van de open/inhouse auditoropleiding naar een opvolgingstraining.

Men wil zijn ervaringen uit the field, the do’s en don’ts,.. kunnen uitwisselen met collega’s, samen met het inoefenen van de vaardigheden.

Ook merken we dat interne audits steeds meer en meer stiefmoederlijk behandeld worden als een verplicht nummertje voor de BRC-, IFS-, .. audit. Er wordt hiervoor ook steeds minder tijd vrijgemaakt in de organisaties waardoor de toegevoegde waarde verdwijnt en de auditoren minder gemotiveerd zijn.

Wat mag u verwachten van deze opleiding:

  • uw audittechnieken en vaardigheden worden opgefrist en verder verfijnd;
  • uw bedrijf krijgt een geoptimaliseerd en effectiever intern auditplan;
  • nieuw leven blazen in het kwaliteitssysteem aan de hand van performante interne audits;
  • interne audits opnieuw als motor voor een levend kwaliteitssysteem toepassen met verplichte output naar continu verbeteren; medewerkers en directie worden opnieuw betrokken door het effectiever en beter aanpakken van performante interne audits. U kan als auditor de motor zijn om uw medewerkers/directie te betrekken in een levend kwaliteitssysteem;
  • auditoren terug zin geven in het uitvoeren van interne audits; u krijgt als auditor weer een extra boost om audits op een meer diepgaande manier uit te voeren.

Inhoud

Deel 1
Korte heropfrissing van begrippen als procesdenken, PDCA. Ook de structuur van levende kwaliteitssystemen, het beheer van processen, de voorwaarden voor een goed werkend kwaliteitssysteem en de rol en valkuilen van interne audits hierbij komen aan bod.

Deel 2
Aan de hand van een volledig nieuwe case wordt uitgebreid het intern auditproces interactief bekeken. Een grondige voorbereiding van de case en bespreking in de groep staan op het programma. Men krijgt de kans om de auditvaardigheden op te frissen aan de hand van de uitvoering van deze audit met ev een slotmeeting.

Deel 3
Aan de hand van de meegebrachte auditplanning worden pijnpunten en mogelijke verbeteringen hieraan bediscussieerd.

Onder het motto “If you failed to prepare, then be prepared to fail” laten we uiteraard ook de voorbereidende checklijsten aan bod komen. We kijken naar de opbouw en aanpak hiervan en zien waar er geoptimaliseerd kan worden.

Een goede rapportering van audits is zeer belangrijk. Om die reden bekijken we de meegebrachte (uiteraard ingevulde) auditrapporten in detail. Hierbij besteden we voldoende aandacht aan de do’s en de don’t’s. Een greep uit de vragen die zullen gesteld worden: Wat wordt van een goed auditrapport verwacht? Zijn deze voldoende gedetailleerd? Is er meerwaarde gehaald uit de audits? Is er aan continu verbeteren gewerkt?

 

 

DUUR: 1 dag (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

  • 15/04/2021 GROBBENDONK (Peter Maes)
  • 10/06/2021 NAZARETH (Dominique Delanghe)

 

INSCHRIJVEN via Alimento – contactpersoon: Tom De Cock – 0473 654 268

Date

10 jun 2021

Time

9:00 am - 5:00 pm
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.