Opleiding

Quality Coaching biedt een breed gamma open en bedrijfsinterne opleidingen aan, zowel voor het management, het kaderpersoneel als de arbeiders.

Hierbij streven de trainers steeds naar op maat gemaakte, kwalitatief hoogstaande, heldere, gedocumenteerde, actuele en praktijkgerichte opleidingen.

De opleidingen kunnen aangeboden worden in het Nederlands, Frans en Engels.

Quality Coaching gaat graag samen met u op zoek om de opleidingen voor iedereen verstaanbaar en leerrijk te maken.

De opleidingen in open aanbod worden aangeboden via Alimento. Een korte omschrijving van de opleidingen en het actuele aanbod vindt u hieronder:

Allergenen

Voedselovergevoeligheid is een toenemend gezondheidsprobleem. Studies tonen aan dat het aantal mensen met een voedselallergie de laatste jaren sterk is gestegen. Allergenen maken dus een belangrijk onderdeel uit van uw voedselveiligheidsmanagementsysteem.
Allergenenbeheer blijft echter een complexe uitdaging. In verordening 1169/2011 zijn wettelijke bepalingen vastgelegd voor etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen en informatieverstrekking bij niet voorverpakte voedingsmiddelen. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Wat zijn bijvoorbeeld de risico’s van kruiscontaminatie en hoe dient dit geëtiketteerd te worden en welke voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden? Beheer van allergenen gaat ook verder dan de wettelijke etiketteringsverplichtingen en omvat onder meer de uitwerking van een allergenenmanagementsysteem.

 

Deze geactualiseerde training wil een uitgebreid inzicht verschaffen in de problematiek van voedselallergieën en allergenen, de van kracht zijnde wetgeving en de implementatie van een allergenenbeheerssysteem aangevuld met een oefening waarin de VITAL-systematiek en –drempelwaarden worden uitgelegd en toegepast.

 

Doelstelling

Deze geactualiseerde training wil een uitgebreid inzicht verschaffen in de problematiek van voedselallergieën en allergenen, de van kracht zijnde wetgeving en de implementatie van een allergenenbeheerssysteem aangevuld met een oefening waarin de VITAL-systematiek en –drempelwaarden worden uitgelegd en toegepast.

 

Inhoud

 • Voedselallergieën en –intoleranties: wat houdt dit in?
 • Achtergrondinformatie en prevalentie
 • Overzicht van alle relevante allergenen (wettelijk bepaalde en andere), hun symptomen en voorkomen
 • Wetgeving: relevante regelgeving m.b.t. allergenen (etikettering, ‘vrij van’ claims)
 • Eisen m.b.t. allergenen in BRC, IFS, FSSC 22000 en Simply OK
 • Kruisbesmetting
  • risicobeoordelingsmethodiek VITAL
  • drempelwaarden
  • etikettering van kruisbesmetting
 • Allergenenbeleid
 • Allergenenbeheer
 • Testen: beschikbaarheid en valkuilen
 • Case en praktische oefening
Bewust omgaan met basisvoorwaarden voor voedselveiligheid op de werkvloer

Doelstelling

 • Bewustmaking dat hygiënisch werken meer is dan handen wassen, haarnetje dragen …
 • Nieuwe medewerkers laten kennismaken met de basisvoorwaardenprogramma’s die van toepassing zijn binnen de voedingssector.
 • Bestaande medewerkers opnieuw sensibiliseren voor het belang van hygiënisch werken in ruime zin.
 • Het belang aantonen van basisvoorwaarden voor de beheersing van voedselveiligheidsrisico’s op de werkvloer met vermindering van interne afkeur en klantenklachten.
 • Voedselveiligheidscultuur: werknemers stimuleren samen met u voedselveilig te denken, handelen, de boodschap overbrengen …

Wat kent de cursist na de opleiding?

 • Het hoe en waarom van de basisvoorwaarden als onderdeel van HACCP.
 • Het belang van hygiënisch werken, in de ruime betekenis van het woord.
 • De mogelijke gevolgen van niet-hygiënisch handelen op de veiligheid van uw voedingsproducten.

Inhoud

 • het belang van de basisvoorwaarden en de gevolgen van niet-hygiënisch werken
  • voor de consument
  • voor de klant (BRC, IFS, ISO, klant-specifieke eisen, ….)
  • voor de wetgever (HACCP, autocontrole)
  • voor de producent
  • voor de werknemers
 • de gevaren voor voedselveiligheid als gevolg van het niet naleven van de basisvoorwaarden:
  • vreemde voorwerpen
  • chemische gevaren
  • microbiologische gevaren
  • allergenen
 • de persoonlijke bijdrage van iedere medewerker tot de hygiëne van het bedrijf en het bewaken van de voedselveiligheid door het naleven van een aantal essentiële basisvoorwaarden of ‘Good Manufacturing Practices’-afspraken met betrekking tot:
  • veilige grondstoffen
  • omgevingsomstandigheden
  • persoonlijke hygiene
  • reiniging en desinfectie
  • ongediertebestrijding
  • traceerbaarheid
  • food defense
BRC-STANDAARD versie 8: de standaard volledig toegelicht

Vanuit 15 jaar praktische ervaring als freelance lead assessor bij diverse certificatieorganismes en 30 jaar praktische ervaring als Q coach/auditor/trainer, lichten we eis per eis toe hoe de auditor bij een certificatieaudit de criteria beoordeelt of zou moeten beoordelen.
We beperken ons niet enkel tot het precies toelichten van de inhoud van elke eis; we geven ook steeds een voorzet hoe je extra toegevoegde waarde kan halen uit de BRC-eisen en hoe je dit toepast in je eigen bedrijf.

Doelstelling

 • kritisch inzicht geven in de BRC 8 standaard
 • inzicht geven in de mate waarin uw systeem conform is zodat een actieplan kan opgesteld worden
 • er voor zorgen dat u in staat bent om een BRC-audit intern kunnen begeleiden
 • op de hoogte zijn van de aandachtspunten bij interne en externe audits van de BRC-eisen
 • weten hoe BRC te gebruiken als middel om kwaliteitsmanagement effectief in te voeren/te behouden

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaand programma:

 • BRC: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
 • BRC auditprotocol volgens versie 8
 • BRC versie 8:  alle criteria worden praktisch en interactief overlopen
Claims

De Europese FIC Verordening 1169/2011 regelt welke informatie verplicht op het etiket moet aangebracht worden. Daarnaast laat die verordening ook ruimte voor het aanbrengen van vrijwillige informatie. Claims behoren tot die vrijwillige informatie.

Een etiket is immers het ideale middel om het product te promoten en de specifieke eigenschappen van het product te benadrukken. Productmarketeers maken hier bijgevolg handig gebruik van. Maar over welk speelveld beschikt men? De grens tussen misleiding en toepassing van de wetgeving is vaak erg dun. Interpreteert de consument de etiketten op een foute manier of gaat de industrie in de fout?

De Claimsverordening 1924/2006 regelt het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims waardoor ook die vrijwillige informatie aan regels gebonden is. In het merendeel van de gevallen zijn die regels duidelijk; een aantal regels is echter voor interpretatie vatbaar en wordt bijgevolg ook in de verschillende lidstaten anders geïnterpreteerd wat het extra complex maakt.

Naast voedings- en gezondheidsclaims is er nog een heel ruim aanbod aan labels en keurmerken. Klanten stellen steeds vaker eisen omtrent het gebruik of de productie van grondstoffen of eindproducten waaraan claims, labels of keurmerken gelinkt zijn: biologisch, RSPO, ambachtelijk, vegetarisch, vegan, glutenvrij …

Binnen de reeks ‘Free from’ standaarden publiceerde BRCGS begin dit jaar de 1e versie van de ‘Plant-Based Global Standard’ wat de mogelijkheid biedt om een ‘Plant-Based Trademark’ op de verpakking te zetten.

Het aanbod is quasi oneindig maar ziet de consument door de bomen het bos nog? Bovendien stelt het gebruik van claims en keurmerken ook bijkomende eisen aan het productieproces en de kwaliteitsborging. Het is immers uw taak om aan te tonen dat de gebruikte beweringen ook in overeenstemming zijn met het geleverde product. Validatie en massabalansbepalingen zijn hiervoor noodzakelijk.

 

 

Doelstelling

Duidelijk inzicht verschaffen in:

 • de Europese Verordening 1924/2006 en de voorwaarden om voedings- en gezondheidsclaims te mogen gebruiken;
 • de link met andere wetgevingen;
 • andere claims, labels en keurmerken die op de markt zijn;
 • de toepassing en de beheersing in de praktijk.

Inhoud

 • Inleiding & Definities
 • Voedings- en gezondheidsclaims
  • Claimsverordening 1924/2006
  • Voedingsclaims
  • Gezondheidsclaims
  • Link met Verordening 1169/2011
 • Andere wetgeving gerelateerd aan V&G-claims
 • Biologisch
 • Geografische claims en oorsprongsetikettering
 • GMO/GGO
 • ‘Free-from’ claims
 • Keurmerken
 • Religieuze claims
 • Eisen vanuit BRC/IFS
 • Validatie en beheersing van claims
 • Conclusie
Crisiscommunicatie in geval van recall

In samenwerking met Twoons

Food Defense

Na de aanslagen van 11 september 2001 benoemde de Amerikaanse overheid de voedingsindustrie tot één van de vitale infrastructuren en bijgevolg tot een mogelijk doelwit voor aanslagen. Naar aanleiding hiervan stelde de FDA in de Bioterrorism Act een reeks Food Defense eisen op. Sinds 2012 zijn deze eisen ook opgenomen in de verschillende GFSI-erkende standaarden en dus ook van toepassing binnen Europa.

Food Defense staat voor het beveiligen van de productiefaciliteit en de voedingsmiddelen tegen opzettelijke verontreinigingen. Dit in tegenstelling met Food Safety of voedselveiligheid waarbij uitgegaan wordt van onopzettelijke verontreinigingen.

Op zich hebben Food Defense en Food Safety dezelfde doelstelling: een veilig product aanbieden aan de consument. Toch zijn er ook heel duidelijke verschillen en dit vereist een specifieke aanpak. Voor de borging van voedselveiligheid wordt de HACCP-methodiek gebruikt. Voor Food Defense zijn er gelijkaardige methodes ontwikkeld. Deze worden vaak benoemd als TACCP (Threat Assessment Critical Control Point).  In de opleiding wordt toegelicht hoe dit kan uitgewerkt worden.

Voor bedrijven die exporteren naar de VS en die moeten voldoen aan de ‘Intentional adulteration rule’ van FSMA verwijzen we naar de specifieke opleiding ‘FSMA – Intentional Adulteration’.

Doelstelling

 • Duidelijk inzicht verschaffen:
  – in de betekenis en de achtergrond van Food Defense;
  – in de eisen die hieromtrent in normen en klantenstandaarden gesteld worden;
  – in de mogelijke bedreigingen, intern en extern;

– in de beschikbare systemen voor het evalueren van deze bedreigingen.

 • Het aanreiken van maatregelen voor de preventie van en de ontwikkeling van een beleid omtrent opzettelijke contaminatie van levensmiddelen.
 • Opleiding van het Food Defense team van uw onderneming zodat zij zelfstandig aan de slag kunnen om een Food Defense plan uit te werken en uw bedrijf optimaal te beschermen tegen moedwillige contaminatie.

Inhoud

 • Inleiding en definities
 • Waarom ‘Food Defense’ ?
 • Gidsen en systemen
  • US: FDA/USDA, CARVER-Shock
  • UK: PAS 96:2017; TACCP
 • Eisen en voorstellen vanuit de actuele GFSI erkende standaarden : IFS, BRC, FSSC 22000
 • Food Defense beheersmaatregelen
 • Hoe pak je dit aan binnen uw organisatie? (interactieve oefeningen op basis van een case)
 • Conclusies
Food Fraud

Wat is er nieuw rond voedselfraude? Op zich niets: frauderen met voedsel is van alle tijden en incidenten vinden met regelmaat plaats.
Het paardenvleesschandaal dat in 2013 Europa trof, heeft echter een verhoogde aandacht voor voedselfraude teweeggebracht. Maar ook andere incidenten, zoals de verontreiniging van melkpoeder met melamine en recent de fipronilcrisis en de Veviba vleesfraude, hebben de internationale pers beroerd en hebben er toe geleid dat voedselfraude wereldwijd als een significante dreiging gezien wordt voor de voedingsindustrie. Zowel de industrie als de regulerende instanties beginnen zich te realiseren dat de potentiële economische schade van voedselfraude en de impact ervan op de volksgezondheid zelfs vele malen hoger kan zijn dan deze van de reguliere ‘food safety’ issues waarop we ons nu reeds enkele decennia focussen.

In de GFSI Benchmarking Requirements versie 7.0 van februari 2017 werden 2 nieuwe sleutelelementen opgenomen omtrent Food Fraud: het uitvoeren van een ‘food fraud’ risicoanalyse en het nemen van geschikte maatregelen om de kans op voedselfraude te beperken. BRC, IFS en FSSC 22000 hebben onder andere in functie daarvan een nieuwe versie uitgebracht. Ook de Europese Commissie heeft ondertussen nieuwe tools ontwikkeld in de strijd tegenvoedselfraude.

 

Doelstelling

 • Duidelijk inzicht verschaffen in:
  • de betekenis en de achtergrond van Food Fraud
  • de mogelijke vormen van Food Fraud en de kwetsbaarheid van grondstoffen
  • de eisen die hieromtrent in normen en klantenstandaarden gesteld worden
  • de beschikbare systemen voor de risico-inschatting van Food Fraud
 • Het aanreiken van maatregelen voor de preventie van en de ontwikkeling van een beleid omtrent ‘Food Fraud’.

Inhoud

 • Inleiding en definities
 • Historiek en recente ontwikkelingen
 • Fraudegevoelige voedingsmiddelen en triggers
 • Maatregelen vanuit de EU
 • Eisen vanuit GFSI, IFS, BRC
 • Food Fraud inbouwen in het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Beschikbare informatiebronnen
 • Diverse methodes voor de risico-inschatting
 • Welke beheersmaatregelen kunnen genomen worden?
 • Hoe pak je dit aan binnen uw organisatie? (interactieve oefening)
FSMA – PCQI

Op 4 januari 2011 bekrachtigde voormalig president Obama de Food Safety Modernization Act, afgekort FSMA. Deze nieuwe regeling heeft tot doel de veiligheid van levensmiddelen in de VS beter te borgen. Hierbij wordt de focus verlegd van reactie op incidenten naar een preventieve en risicogebaseerde benadering; een aanpak die in Europa eigenlijk reeds lang van toepassing is.
De FSMA en de gerelateerde richtlijnen gelden zowel voor bedrijven uit de VS als voor bedrijven die levensmiddelen exporteren naar de VS. Wanneer uw bedrijf exporteert naar de VS of plannen heeft om dit te doen, zal ook u moeten aantonen dat u voldoet aan de FSMA-eisen.
De FSMA wordt stapsgewijs ingevoerd. Voor grote bedrijven met meer dan 500 werknemers is de ingangsdatum 19 september 2016. Voor bedrijven met minder dan 500 werknemers is dat 19 september 2017. Zeer kleine bedrijven met een omzet minder dan 1 miljoen dollar krijgen tijd tot 19 september 2018.
Een belangrijke eis is dat elk bedrijf moet beschikken over een Preventive Controls Qualified Individual of PCQI. Dit is een persoon die verantwoordelijk is voor de opzet en het onderhoud van het voedselveiligheidssysteem.
Volgens de FSMA definitie is kwalificatie tot PCQI mogelijk op verschillende manieren:
‘PCQI: A qualified inidividual who has successfully completed training in the development and application of risk-based preventive controls at least equivalent to that received under a standardized curriculum recognized as adequate by FDA or is otherwise qualified through job experience to develop and apply a food safety system.’
De ‘standardized curriculum’ zoals in de definitie vermeld, is de training ontwikkeld door de Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA), goedgekeurd door de FDA en met een officieel FSPCA PCQI certificaat. Deze training duurt echter 2,5 dag en omvat voor GFSI-gecertificeerde bedrijven zeer veel gekende informatie. Bovendien geeft de FDA op haar website heel duidelijk aan dat er geen certificaat vereist wordt en dat de beoordeling van de competentie van de PCQI voornamelijk gebeurt op basis van de kwaliteit en correctheid van het Food Safety Plan (= HACCP-plan in overeenstemming met de FSMA) opgesteld voor de exportproducten.
Met deze opleiding willen we u een beknopte versie en valabel alternatief bieden voor de hierboven vermelde training met nadruk op de nieuwe, specifieke FDA-eisen en termen en op de eventuele gevolgen voor uw huidig voedselveiligheidsmanagementsysteem: zijn er aanpassingen nodig en zo ja, welke zijn dit dan? U krijgt de nodige informatie en handvaten om de FDA tijdens een audit overtuigend te woord te staan, een conform ‘Food Safety Plan’ voor te leggen en uw competentie als PCQI aan te tonen.

 

Deelnemers dienen reeds voldoende kennis te hebben van de HACCP-principes en de toepassing ervan

 

Inhoud

 • FDA Food Safety Modernization Act: inleiding en definities
 • Het ‘Food Safety Plan’
 • GMPs en basisvoorwaardenprogramma’s
 • De 4 soorten ‘Preventive Controls’:
  • Process preventive controls
  • Sanitation preventive controls
  • Allergen preventive controls
  • Supply-chain preventive controls
 • Preventive Control management elementen
 • ‘Foreign Supplier Verification Program’ (FSVP)
 • Recall-plan
 • ‘Intentional adulteration’: eisen in de FSMA omtrent Food Defense
 • Overeenkomsten en verschillen met de eisen van BRC, IFS, FSSC 22000
 • Welke aanpassingen zijn nodig aan het eigen voedselveiligheidsmanagementsysteem (interactieve oefening en bespreking in groep) ?
 • Conclusies
FSMA – Intentional Adulteration

Op 4 januari 2011 werd in de VS de Food Safety Modernization Act, afgekort FSMA, bekrachtigd. Deze nieuwe wetgeving heeft tot doel de veiligheid van levensmiddelen in de VS beter te borgen en geldt zowel voor bedrijven uit de VS als voor bedrijven die levensmiddelen exporteren naar de VS.

Wanneer uw bedrijf exporteert naar de VS of plannen heeft om dit te doen, zal ook u moeten aantonen dat u voldoet aan de FSMA-eisen.

FSMA bestaat uit 7 verordeningen. De eerste verordening die in werking trad, is de ‘Preventive Controle for Human Food rule’. Hierin wordt vereist dat u een Food Safety Plan uitwerkt en dat uw bedrijf beschikt over een ‘Preventive Controls Qualified Individual’ of PCQI. Zie hiervoor de opleiding ‘FSMA-PCQI’.

Als laatste is de ‘Intentional Adulteration rule’ van kracht gegaan. De implementatie-deadline is juli 2019 voor bedrijven met meer dan 500 FTEs, juli 2020 voor bedrijven met minder dan 500 FTEs en juli 2021 voor bedrijven met een omzet minder dan 10 miljoen dollar.

De ‘Intentional Adulteration rule’ vereist dat u een Food Defense plan uitwerkt op basis van een kwetsbaarheidsanalyse en vervolgens de nodige beheersmaatregelen neemt. Terwijl wij reeds een aantal jaar vertrouwd zijn met Food Defense vanuit de GFSI-erkende standaarden, is het uitgangspunt van FDA en de toe te passen methodiek toch duidelijk verschillend. Bovendien wordt vereist dat dit Food Defense plan wordt uitgewerkt en beheerd door een ‘Food Defense Qualified Individual’ of FDQI. Deze persoon dient vertrouwd te zijn met de wettelijke vereisten en de te gebruiken methodieken.

Met deze opleiding willen we u een volledig inzicht geven in de eisen van de ‘Intentional Adulteration rule’ en de door de FDA voorgestelde methodieken die kunnen toegepast worden bij de uitwerking van een Food Defense plan. U krijgt de nodige informatie en handvaten om een auditor overtuigend te woord te staan, een conform ‘Food Defense Plan’ voor te leggen en uw competentie als FDQI aan te tonen.

 

 

Inhoud

 • Situering van de FDA Food Safety Modernization Act
 • Intentional Adulteration rule
  • Historiek
  • Termen en definities
  • Vergelijking met GFSI interpretatie
 • Het ‘Food Defense Plan’
 • Voorbereidende stappen
 • ‘Vulnerability assessment’: methodieken
  • 4 KATs
  • 3 Elements
  • hybrid approach
 • Beheersmaatregelen of ‘mitigation strategies’
 • Food Defense monitoring, corrigerende maatregelen, verificatie
 • Oefening
 • Vrijwillige FSMA-module BRC
 • Conclusies
FSSC 22000: versie 5

In februari 2010, werd het FSSC (Food Safety System Certificate) 22000, dat ISO 22000 combineert met Technical Standard 22002-1 (vroeger PAS 220 (prp bijlage)), aanvaard door het GFSI. Daardoor kreeg ISO 22000 terug meer aandacht als alternatief voor de BRC & IFS standaarden want ISO 22000 alleen, is niet erkend door GFSI.
De ISO 22000 norm, die in september 2005 gepubliceerd werd, stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen.
In juni 2018 werd versie 2 van de ISO 22000 gepubliceerd, die moet ingevoerd worden voor juni 2021. De eerste FSSC audit versie 5 is verplicht vanaf 1/1/20.
Deze norm voor managementsystemen combineert ‘the best of both worlds’: concrete voedselveiligheidcondities, gebaseerd op de basishygiënevoorwaarden en de HACCP-standaard van de Codex Alimentarius, en een effectief management van de beheersmaatregelen op basis van de kwaliteitsmanagementstandaard ISO 9001.
ISO 22000 biedt daarmee een antwoord op de internationale vraag naar een certificeerbare norm die pre-requisites, HACCP, en managementelementen combineert tot een efficiënte managementsysteemnorm voor voedselveiligheid.

 

Doelstelling

Heel wat voedingsbedrijven worden geconfronteerd met verschillende normen zoals BRC, IFS, HACCP en nu ook FSSC 22000. Via deze opleiding wensen we een praktisch hulpmiddel aan te bieden om de ISO 22000 en de FSSC 22000 te begrijpen.

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

 • kennisoverdracht inzake de ISO 22000 (versie 2018) / FSSC 22000 (versie 5) standaard
 • evaluatie van uw eigen kwaliteitszorgsysteem (BRC/IFS/HACCP/ISO 9001/FSSC versie 4.1) ten opzichte van de eisen van de FSSC 22000 versie 5

Inhoud

 • ISO 22000/FSSC 22000: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
 • FSSC 22000 versie 5: alle criteria worden praktisch overlopen ook die van ISO 22000 versie 2018
 • overeenkomsten en verschillen met BRC / IFS worden toegelicht
 • ISO 22000/FSSC 22000 audit

Voorkennis

Kennis van HACCP, GMP en kwaliteitsmanagement is wenselijk

IFS PIA Productintegriteit

Hoe groot is het risico dat er intern in het bedrijf, bewust of onbewust, zaken fout lopen waardoor we producten afleveren die niet voldoen aan de afspraken die we maakten met onze klant of de beloften die we, via etikettering of reclame, doen naar de consument toe?

 • Hoe borgen we dat voor klant Z enkel grondstof gebruikt wordt van leverancier X en niet van leverancier Y?
 • Is de integriteit van registraties geborgd? Komt de productintegriteit onder druk te staan wanneer de klant onredelijke eisen stelt met betrekking tot levertermijnen?
 • Hoe groot is de kans dat het niet-BIO restpalletje toch bij BIO terechtkomt?
 • Of dat de aankoper onder één hoedje speelt met de leverancier?

Dit is het onderwerp van productintegriteit: borgen dat het product (inhoud + verpakking) volledig voldoet aan en overeenkomt met datgene wat op de verpakking van het product en op overige wijze naar afnemers en consumenten wordt gecommuniceerd.

Daar waar voedselfraude zich voornamelijk richt op de grondstoffen, diensten en hun leveranciers, focust voedselintegriteit of productintegriteit zich op het eigen bedrijf en proces.

Productauthenticiteit vonden we al terug in BRC; in versie 8 wordt specifiek vereist dat dit ook opgenomen wordt in de beleidsverklaring en in het kwaliteitsoverleg.

 

De ‘product integrity assessment’ of PIA die enkele jaren geleden door AHold/Delhaize ontwikkeld werd, gaat nog een heel stuk verder.

 

Ook IFS heeft deze ontwikkelingen op de voet gevolgd en lanceerde in april 2019 een eigen IFS PIA die in grote lijnen de vereisten van de AH/Delhaize PIA overneemt. Er wordt een sterk engagement van het management verwacht, een volledige risicoanalyse van alle processen binnen het bedrijf die een impact kunnen hebben op productintegriteit en vervolgens een aantoonbare bewaking van die processen.

De IFS PIA wordt in 2019 in Nederland en België uitgerold; in 2020 volgen alvast Frankrijk en Duitsland.

Voorlopig betreft dit een vrijwillige module. De kans echter dat retailers dit in de toekomst als extraatje zullen eisen bovenop de IFS Food is niet denkbeeldig

 

Doelstelling

 • Duidelijk inzicht verschaffen in:
  • de betekenis en de achtergrond van Product Integrity
  • de eisen die hieromtrent in normen en klantenstandaarden gesteld worden
  • de beschikbare systemen voor de risico-inschatting van Food Fraud
  • de IFS PIA en de AH/Delhaize PIA standaard
 • Het aanreiken van maatregelen voor de ontwikkeling van een beleid omtrent productintegriteit.
 • Voorbereid zijn op een Product Integrity Assessment

Inhoud

 • Inleiding en definities
 • Situering
 • AH/Delhaize PIA standaard
 • IFS Product Integrity Assessment – Protocol
 • IFS Product Integrity Assessment – Vereisten

Praktische toepassing

IFS-STANDAARD versie 7: de standaard volledig toegelicht

Doelstelling

 • Kritisch inzicht geven in alle eisen van de IFS 7 standaard
 • Inzicht geven in de mate waarin uw systeem conform is zodat een actieplan kan opgesteld worden
 • Er voor zorgen dat u in staat bent om een IFS-audit intern te kunnen begeleiden
 • Op de hoogte zijn van de aandachtspunten bij je interne en externe audits van de IFS eisen
 • Weten hoe IFS te gebruiken als middel om kwaliteitsmanagement effectief in te voeren/ te behouden

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaand programma :

 • IFS: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
 • IFS auditprotocol
 • IFS versie 7: alle criteria worden praktisch en interactief overlopen inclusief alle nieuwe en gewijzigde criteria tov versie 6.1
IFS-STANDAARD versie 7: wat is nieuw tov versie 6.1

Doelstelling

 • Kritisch inzicht geven in alle nieuwe en gewijzigde eisen van de IFS 7 standaard
 • Alle verschilpunten ten opzichte van versie 6.1 toelichten, zowel wat het auditprotocol als wat de eisen betreft
 • Inzicht geven in de mate waarin uw systeem conform is met versie 7 zodat een actieplan kan opgesteld worden

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaand programma :

 • IFS 7 auditprotocol: enkel de verschilpunten in auditprotocol ten opzichte van versie 6.1
 • IFS criteria versie 7: enkel de gewijzigde en nieuwe criteria worden kritisch overlopen
Interne auditor HACCP – BRC – IFS – ISO/FSSC 22000

Doelstelling

 • voldoen aan de eis van de ISO 9000/HACCP/BRC/IFS/ISO 22000 norm ivm kwalificatie van interne auditoren
 • voldoen aan de eis van de wetgeving ivm regelmatige verificatie van het HACCP systeem
 • zorgen voor een systematisch proces van continue verbetering in het bedrijf en het kwaliteitssysteem

Deze auditortraining komt hieraan tegemoet door het bijbrengen van noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes mbt:

 • achtergrond normen (HACCP, IFS, BRC, ISO 22 000, COMEOS) en wetgeving ivm voedselveiligheid
 • audittechnieken, sociale en communicatievaardigheden
 • uitvoering aan de hand van oefeningen en cases;
 • zodat na afloop de cursisten zelfstandig interne audits doeltreffend kunnen uitvoeren en zo effectief kunnen bijdragen aan de continue verbetering van het kwaliteitssyteem.

Voorkennis

 • noties GMP, HACCP
 • communicatief aangelegd zijn

Inhoud

Dag 1
Tijdens de eerste dag wordt de praktische kennis van GMP en HACCP aangescherpt aan de hand van cases, overleg en discussie. Tevens worden recente evoluties naar kwaliteitsnormen toegelicht (oa IFS/BRC/ISO 22000). Tijdens deze eerste dag wordt steeds de vertaling gemaakt naar het auditen van de verschillende besproken onderwerpen waarin het procesdenken en continu verbeteren centraal staan.

Dag 2
Het gehele auditproces wordt doorgenomen aan de hand van een case en enkele oefeningen, startend met de planning en voorbereiding van een audit. Een heleboel tips worden aangereikt in verband met de uitvoering, attitudes, sociale en communicatievaardigheden. Rapportering en opvolging van de resultaten komt in dag 3 aan bod.

Dag 3
Tijdens dag 3 krijgt u de kans om zelf te auditen. Deze audit wordt op camera vastgelegd en besproken. Confronterend maar bijzonder leerrijk !
De cases zijn gekozen uit zowel verse als droge voeding.
Extra aandacht wordt besteed aan het auditen van de CCP’s.
Opmerking: Bij iedere evolutie in wetgeving en/of normen, wordt steeds de meest recente informatie besproken.

Listeria monocytogenes

Begin maart 2018 waren er in Zuid-Afrika minstens 978 gevallen van infectie met Listeria monocytogenes te betreuren in een uitbraak die reeds begon in 2017. Zeker 183 mensen zijn hierdoor gestorven, waarvan 41% baby’s jonger dan een maand en 56% (voornamelijk zwangere) vrouwen. De oorzaak was boterhamworst. Ook in eigen land kregen we recent te maken met sterfgevallen en enorme recalls ten gevolgd van met Listeria monocytogenesbesmette vleeswaren en diepvriesgroenten.

In Europa zijn er reeds sinds 2006 wettelijke voedselveiligheidscriteria van toepassing voor Listeria monocytogenes in kant-en-klare voedingsmiddelen (EG 2073/2005). Toch werd er in de periode 2009-2013 een duidelijke toename vastgesteld van het aantal invasieve listeriosis gevallen. Onderzoek over de periode 2008-2015 toonde een duidelijke stijging van het aantal meldingen van listeriosis bij 75-plussers en vrouwen in de leeftijdscategorie 25-44 (waarschijnlijk gerelateerd met zwangerschap).

Een toename van het aantal ouderen en immunodeficiënte personen, een stijgende consumptie van kant-en-klare levensmiddelen met lange houdbaarheid en het aanpassingsvermogen van Listeria zijn mogelijke verklaringen.

Voor producenten van kant-en-klare levensmiddelen (‘ready to eat’ en ‘ready to heat’) vormt Listeria dan ook een ware uitdaging.

Om deze vijand met gepaste wapens te bestrijden, is het essentieel dat u zijn karakteristieken, mogelijkheden en beperkingen kent. Met deze kennis kan u het risico inschatten voor uw eigen product en productieomgeving om vervolgens de gepaste voorzorgs- en beheersmaatregelen te nemen.

Deze opleiding heeft als doel u de nodige tools aan te reiken om dit te realiseren.

Doelstelling

 • Duidelijk inzicht verschaffen in:
  • Listeria monocytogenes als bacterie en als voedselpathogeen
  • groeimogelijkheden
  • besmettingsroutes
  • microbiologische criteria en richtwaarden
 • Praktische informatie verschaffen om een risico-inschatting te kunnen maken en Listeria monocytogenes onder controle te houden:
  • proces monitoren
  • proces- en productieomgeving monitoren
  • houdbaarheidstesten
  • challenge testen
 • Praktische aanpak bij een contaminatie

Inhoud

Ken het gevaar

 • Listeria spp.en Listeria monocytogenes: voorkomen en kenmerken
 • Listeriosis
 • L. monocytogenes in voedingsmiddelen
  • praktijkvoorbeelden
  • risicovoedingsmiddelen
  • besmettingsroutes en groeimogelijkheden

Ken de wetgeving

 • Wetgeving en microbiologische criteria
  • EG Verordening 2073/2005 + Guidance documents
  • Groeivoorspellende modellen en challenge testen
  • Europa, België, Nederland, VS (FSMA)

Wapen je en hou het gevaar onder controle

 • Productbeheersing
 • Procesbeheersing
 • Omgevingsbeheersing – ‘Environmental Monitoring Program’

Root cause analyse en risicogebaseerde aanpak bij detectie

Novel Foods & Clean Label

Clean Label

Etikettering van levensmiddelen blijft een uitdaging. De Europese Verordening 1169/2011 garandeert dat de consument die informatie krijgt waar hij belang aan hecht en die voor hem noodzakelijk is. Bovendien moet deze informatie nauwkeurig, duidelijk en voor de consument gemakkelijk te begrijpen zijn en mag ze de consument niet misleiden. De vraag is of de consument door de bomen het bos nog ziet. Overdaad aan informatie, ellenlange ingrediëntenlijsten en complexe benamingen maken een voedingsmiddel ‘verdacht’ en zijn minder aantrekkelijk voor de consument. De trend naar ‘clean labels’is gezet. Maar is het een consumentenverhaal of een marketingverhaal?

Novel Foods

‘Novel Foods’ zijn voedingsmiddelen en ingrediënten die binnen de EU vóór 15 mei 1997 niet in significante mate voor menselijke voeding werden gebruikt. Ze zijn verkregen uit nieuwe bronnen, zijn afkomstig uit landen buiten de EU of worden volgens een nieuwe methode geproduceerd. Om de consument te beschermen tegen voedingsmiddelen waarvan de veiligheid nog niet is aangetoond, moeten deze eerste een toelatingsprocedure doorlopen zoals beschreven in de Europese Verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen. Pas dan kunnen ze worden opgenomen in de Unielijst en als voedingsmiddel of ingrediënt in de EU verkocht worden. Eind oktober 2015 werd de bestaande Novel Food Verordening herzien. De nieuwe Verordening 2015/2283 die ingaat op 01/01/2018 omvat onder meer een nieuwe en vereenvoudigde goedkeuringsprocedure. Dit moet het op de markt brengen van nieuwe voedingsmiddelen en traditionele voedingsmiddelen uit derde landen versnellen en vergemakkelijken en nieuwe mogelijkheden bieden voor innovatie.

Doelstelling

Duiding geven over en inzicht verschaffen in:

 • de trend rond Clean Labels, de verwachtingen van klanten en consumenten, mogelijke alternatieven
 • de betekenis en de achtergrond van Novel Foods en de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van wetgeving

Inhoud

Clean Label

 • wat betekent ‘Clean Label’ ?
 • achtergrond en verwachting consument/klant
 • ingrediëntenlijst aanpassen (additieven, allergenen, …)
 • voedselveiligheid blijven garanderen
 • wat zijn mogelijke alternatieven?
 • voorbeelden

Novel Foods

 • wat zijn ‘Novel Foods’?
 • wettelijk kader
 • toelatingsprocedure
 • unielijst
 • voorbeelden (algen, insecten, nanomateriaal, …)
Quality Manager of Quality Administrator en Root Cause Analysis

Het merendeel van de voedingsbedrijven beschikt momenteel over één of ander kwaliteitscertificaat.

Meestal waren het de klanten die de aanzet gaven om tot een dergelijke certificatie over te gaan. Het behouden van het certificaat wordt dan een belangrijke doelstelling binnen de organisatie. Jammergenoeg wordt vastgesteld dat de meeste bedrijven op dit niveau blijven hangen en de vele mogelijkheden die een kwaliteitsmanagement-systeem, als middel naar continue verbetering binnen de volledige organisatie, aanreikt, onbenut laten.

Kwaliteit wordt immers meer en meer gecontroleerd en steeds minder gemanaged.
Er worden massa’s data verzameld die vervolgens (verticaal) geklasseerd worden. Zo wordt te veel op korte termijn gewerkt en te weinig naar dieperliggende oorzaken gezocht om de problemen ten gronde aan te pakken. In plaats van aan brandpreventie te doen, haast men zich om overal de brandjes te gaan blussen.

De taak van Quality Manager dreigt zich bijgevolg steeds meer te beperken tot een (frustrerend) administratief gebeuren. De QAM wordt steeds minder gezien op de werkvloer en in de overige afdelingen.

Deze cursus wil enerzijds aan de deelnemers de mogelijkheid bieden om ervaringen uit the field, the do’s en don’ts, … uit te wisselen met collega’s, en wil hulpmiddelen aanreiken om de vicieuze administratieve cirkel te doorbreken
Anderzijds willen we de onontbeerlijke praktische kennis rond de root cause analysetechnieken aanleren. DE voorwaarde voor het realiseren van continu en duurzaam verbeteren.

 

Doelstelling

 • inzicht geven in wat Quality Management concreet betekent binnen een voedingsbedrijf
 • valkuilen en slaagfactoren
 • Quality Managers motiveren en zin geven om hun taak als manager in kwaliteit op te nemen

Inhoud

Q management

 • evolutie van kwaliteit in de voedingssector en de rol van de kwaliteitsmanager
 • voorwaarden voor een levend kwaliteitsmanagementsysteem
 • tools om kwaliteitsmanagement in praktijk om te zetten

Omkadering oorzaakanalyse

 • in algemene kwaliteitsprincipes (PDCA)
 • in normen vnl. BRC/IFS (cfr ook guideline BRC)

Probleemoplossingstechnieken:

 • SORA (Symptoom Oorzaak Remedie Actie)
 • 8D
 • Ishikawa (visgraatanalyse) – brainstorming en 5wh
 • Pareto analyse
 • Types acties + methodiek hoe in praktijk brengen

Oefening(en)

Technische dienst: taken en verantwoordelijkheden binnen een kwaliteits- en voedselveiligheidsmanagementsysteem

Hoewel de handelingen die door techniekers uitgevoerd worden, sterk verschillend zijn van de handelingen van productiemedewerkers, merken we dat de eisen die aan beiden gesteld worden op het vlak van hygiëne en voedselveiligheid steeds dichter naar elkaar toe groeien.
Klanten stellen steeds meer specifieke eisen om voedselveiligheidsrisico’s vanuit deze technische hoek te voorkomen of tot een minimum te beperken.
De rol en de verantwoordelijkheid van de technische dienst in dit kader is immers niet te onderschatten.
Door een goed en correct ontwerp en technisch onderhoud van machines en installaties kunnen storingen en stilstanden of productverontreinigingen vermeden worden.
Anderzijds dient absoluut vermeden te worden dat technische interventies op zich een contaminatiebron zijn. Bewustmaking, gepaste voorzorgsmaatregelen en afspraken zijn bijgevolg noodzakelijk.

Doelstelling

Met deze opleiding willen we de medewerkers van de Technische Dienst er voldoende bewust van maken dat zij een essentiële schakel zijn binnen het kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem. Hygiënebewustzijn, orde en netheid en communicatie met Productie en Kwaliteit zijn hierbij cruciaal.
Tevens zullen ook de basisprincipes van HACCP worden toegelicht zodat de cursisten voldoende basiskennis verwerven om de nodige ondersteuning en input te bieden binnen het HACCP-team van hun onderneming.

Inhoud

De opleiding omvat:

 • een basisuiteenzetting omtrent GMP-/HACCP en de mogelijke risico’s, specifiek toegespitst op de technische dienst
 • toe te passen regels omtrent orde en netheid, hygiëne, werkmethodiek van technische dienst- zowel in het atelier als in productie
 • aandachtspunten correctief onderhoud en optimalisatie vn het preventief onderhoud
 • vereisten vanuit normen en standaarden (BRC / IFS, FSSC 22000, Tesco) specifiek voor de technische dienst
 • vrijgave na onderhoud
 • vrijgave van nieuwe installaties
 • op te vragen specificaties/garanties voor machines/contactmaterialen
 • basisprincipes van HACCP en de rol van de technische dienst binnen het HACCP-team van de onderneming
Upgrade interne auditor HACCP - BRC - IFS - ISO 22000 - FSSC 22000

Deze training is ontwikkeld op vraag van cursisten van de open/inhouse auditoropleiding naar een opvolgingstraining.

Men wil zijn ervaringen uit the field, the do’s en don’ts,.. kunnen uitwisselen met collega’s, samen met het inoefenen van de vaardigheden.

Ook merken we dat interne audits steeds meer en meer stiefmoederlijk behandeld worden als een verplicht nummertje voor de BRC-, IFS-, .. audit. Er wordt hiervoor ook steeds minder tijd vrijgemaakt in de organisaties waardoor de toegevoegde waarde verdwijnt en de auditoren minder gemotiveerd zijn.

Wat mag u verwachten van deze opleiding:

 • uw audittechnieken en vaardigheden worden opgefrist en verder verfijnd;
 • uw bedrijf krijgt een geoptimaliseerd en effectiever intern auditplan;
 • nieuw leven blazen in het kwaliteitssysteem aan de hand van performante interne audits;
 • interne audits opnieuw als motor voor een levend kwaliteitssysteem toepassen met verplichte output naar continu verbeteren; medewerkers en directie worden opnieuw betrokken door het effectiever en beter aanpakken van performante interne audits. U kan als auditor de motor zijn om uw medewerkers/directie te betrekken in een levend kwaliteitssysteem;
 • auditoren terug zin geven in het uitvoeren van interne audits; u krijgt als auditor weer een extra boost om audits op een meer diepgaande manier uit te voeren.

Inhoud

Deel 1
Korte heropfrissing van begrippen als procesdenken, PDCA. Ook de structuur van levende kwaliteitssystemen, het beheer van processen, de voorwaarden voor een goed werkend kwaliteitssysteem en de rol en valkuilen van interne audits hierbij komen aan bod.

Deel 2
Aan de hand van een volledig nieuwe case wordt uitgebreid het intern auditproces interactief bekeken. Een grondige voorbereiding van de case en bespreking in de groep staan op het programma. Men krijgt de kans om de auditvaardigheden op te frissen aan de hand van de uitvoering van deze audit met ev een slotmeeting.

Deel 3
Aan de hand van de meegebrachte auditplanning worden pijnpunten en mogelijke verbeteringen hieraan bediscussieerd.

Onder het motto “If you failed to prepare, then be prepared to fail” laten we uiteraard ook de voorbereidende checklijsten aan bod komen. We kijken naar de opbouw en aanpak hiervan en zien waar er geoptimaliseerd kan worden.

Een goede rapportering van audits is zeer belangrijk. Om die reden bekijken we de meegebrachte (uiteraard ingevulde) auditrapporten in detail. Hierbij besteden we voldoende aandacht aan de do’s en de don’t’s. Een greep uit de vragen die zullen gesteld worden: Wat wordt van een goed auditrapport verwacht? Zijn deze voldoende gedetailleerd? Is er meerwaarde gehaald uit de audits? Is er aan continu verbeteren gewerkt?

Verpakking en andere materialen in contact met voeding

In 2009 was migratie van chemicaliën uit verpakking naar voeding toe een van de belangrijke oorzaken van veelal zeer dure recalls. In 2008 bedroeg dit maar liefst 9 % van het totaal aantal recalls op europees niveau. Om dit te vermijden dienen we in de voedingsindustrie voldoende garanties te krijgen van de verpakkingsfabrikanten ivm voedingsgeschiktheid. Maar de wetgeving is uitgebreid, attesten veelal onduidelijk en migratietesten zijn duur.

Doelstelling

Deze cursus wenst – zonder diep in te gaan op specifieke verpakkingsmethoden- een overzicht te bieden van de huidige wetgeving en normen en hun interpretatie en toepassing. De bedoeling is voldoende achtergrondinformatie te bieden zodat voldaan kan worden aan de huidige eisen van klanten en wetgever.

Inhoud

 • inleiding en situering
 • verschillende contactmaterialen en hun eigenschappen
 • enkele veel voorkomende additieven, contaminanten, zware metalen en hun toxiciteit
 • wetgeving: evolutie, huidige europese en belgische wetgeving, overzicht
  • overzicht europese wetgevingen
  • basisverordening 1935/2004, inclusief eisen ivm tracering
  • Good Manufacturing Practices in de verpakkingsindustrie
  • Europese Verordening 10/2011 ivm plastiek verpakking en coatings
  • specifieke wetgeving: actieve en intelligente verpakkingen, geregenereerde cellulosefilm, gerecycleerde plastic, elastomeren en rubbers, keramiek, weekmakers
  • verdere evoluties
 • normen
  • interpretatie eisen BRC, IFS, ISO 22000
  • BRC IOP
 • migratietesten: welke zijn nodig (VO 10/2011), simulanten, migratielimieten
Voedselveiligheidscultuur & voedselveiligheid op de werkvloer: efficiënte communicatie is onmisbaar!

Doelstelling

Kwaliteitsmedewerkers en eerstelijnsverantwoordelijken vormen een belangrijke schakel tussen het management van het bedrijf en de werkvloer.
Vaak echter worden ze heen en weer geslingerd tussen de productiedruk enerzijds en de steeds toenemende eisen rond hygiëne, voedselveiligheid en kwaliteit anderzijds. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden maar het evenwicht vinden en medewerkers blijvend motiveren, is vaak een moeilijke oefening.

 

Het doel van deze opleiding bestaat er dan ook uit om de eerstelijns-verantwoordelijken

 • bewust te maken van het belang van persoonlijke en algemene bedrijfshygiëne als basisvoorwaarden voor de beheersing van voedselveiligheidsrisico’s op de werkvloer met vermindering van interne afkeur en klantenklachten;
 • vaardigheden bij te brengen om hun job als ‘hygiëne- en voedselveiligheidssupervisor’ op de werkvloer goed uit te voeren;
 • te informeren over Voedselveiligheidscultuur: werknemers stimuleren om samen u voedselveilig te denken, handelen, de boodschap over te brengen, …

Welke inzichten en vaardigheden verwerft de cursist na de opleiding?

 • het hoe en waarom van de basisvoorwaarden als onderdeel van HACCP;
 • de mogelijke gevolgen van niet-hygiënisch handelen op de veiligheid van uw voedingsproducten;
 • het belang van zijn rol als ‘supervisor’ m.b.t. hygiëne en voedselveiligheid;
 • het correct informeren, communiceren, aanleren, motiveren en opvolgen evenals de vaardigheden om dit te realiseren.

 

Inhoud

Deze opleiding omvat 2 volledige opleidingsdagen waarvan de 1e halve dag gegeven wordt door Quality Coaching; de resterende 1,5 dag wordt gegeven door Novare bvba (zie ALIMENTO)

Dag 1 – voormiddag

 • Inleiding: korte oefening rond de sterktes en zwaktes van het bedrijf met betrekking tot voedselveiligheid, denken en handelen. Op deze bevindingen wordt verder gewerkt en doorgepraat doorheen de cursus.
 • Basisvoorwaarden en voedselveiligheid
  • het belang van hygiëne voor voedselveiligheid.
  • de gevaren voor voedselveiligheid als gevolg van het niet naleven van de basisvoorwaarden: vreemde voorwerpen, chemische gevaren, microbiologische gevaren, allergenen.
  • de persoonlijke bijdrage van iedere medewerker tot de hygiëne van het bedrijf en het bewaken van de voedselveiligheid door het naleven van een aantal essentiële ‘Good Manufacturing Practices’-afspraken en het beheersen van de CCP’s.
  • controle en bewaking: belangrijke taken van de eerstelijnsverantwoordelijken
Vreemde voorwerpen

Welke bedrijf heeft niet het verminderen van vreemde voorwerpen in zijn objectieven staan?
Deze cursus wil u tips geven omtrent het vermijden van vreemde voorwerpen, de toestellen die hierbij kunnen helpen evenals de normen, de controle én de preventieve maatregelen.
Verder wordt er ook voldoende aandacht besteed aan de alle verschillende normen en klantspecifieke eisen en vooral hoe door het bos de bomen nog te zien.

 

Inhoud

Tijdens de opleiding komn volgende onderwerpen aan bod:

 • Inleiding
  • recalls / vreemde voorwerpen in de pers
  • wat zijn de meest voorkomende vreemde voorwerpen?
  • oorzaken (grondstoffen / intern)
 • Toestellen en methodes om vreemde voorwerpen te verwijderen en/of te detecteren
  • visuele controle
  • magneten
  • zeven en filters
  • metaaldetectoren
  • X-ray
  • optische sorteerinstallaties

Hiervan wordt een korte technische toelichting gegeven ivm de werking, toepassing, welke methode beste geschikt is voor welk type vreemde voorwerpen evenals enkele aandachtspunten bij de toepassing en controle ervan.

 • HACCP: vreemde voorwerpen in de risicoanalyse
  • Hoe gevaarlijk zijn ze nu eigenlijk en wat zijn de mogelijke gevolgen?
  • Benadering indien toestellen niet mogelijk zijn
  • Welke normen hanteer je het best?
  • Hoe valideer je de verschillende systemen?
 • Normeisen BRC / IFS / FSSC 22000 en bijhorende guidelines
  • IFS Foreign Body Management Guideline
  • BRC Best Practice Guideline for foreign body detection
 • Klantspecifieke eisen
 • Maatregelen ter preventie van vreemde voorwerpen o.a. dagelijkse controles, inspecties, audits
 • Vreemde voorwerpen als onderwerp van opleidingen
 • Case study

­Alle opleidingen in open aanbod kunnen ook als bedrijfsinterne opleidingen worden aangeboden.

 

 • ­Indien gewenst worden deze aangepast volgens de noden en interesses van het bedrijf.
 • ­Aanvullend op de thema’s van de opleidingen in open aanbod, worden ook volgende opleidingen ‘in house’ aangeboden:
  • HACCP-team opleiding
  • Live coaching van interne auditoren
  • Praktische GMP/HACCP-vorming op maat van het bedrijf
   • voor medewerkers productie, inpak, magazijn, …
   • voor ploegleiders
   • voor techniekers
   • voor reinigingsploeg
   • voor transportmedewerkers
 • ­De praktische GMP/HACCP-vormingen worden steeds voorafgegaan door een voorbereidend gesprek en een rondgang ter plaatse in het bedrijf waarbij informatie en beeldmateriaal verzameld wordt om de opleiding voor de cursisten zo actueel, praktijkgericht en herkenbaar mogelijk te maken. De inhoud wordt bepaald in overleg met de QA-manager.