Missie en waarden

“Kwaliteit en voedselveiligheid in de voedingsindustrie: ook ons hoogste streven, met een eigen coachingaanpak”
item showcase image

Coaching

Quality Coaching is trots op haar coaching-aanpak; samen met de klant wordt een duurzaam systeem uitgewerkt dat vervolgens door de klant verder autonoom kan beheerd en verbeterd worden

Partnerschap

Quality Coaching streeft naar een samenwerking op lange termijn: uw vaste partner voor het beantwoorden van al uw kwaliteitsvraagstukken

Integriteit

Quality Coaching hecht sterk aan wederzijds respect en vertrouwelijke behandeling van gegeven en verkregen informatie

Kennisoverdracht

Quality Coaching deelt haar kennis en know how met de klant

Professionaliteit

Al onze coaches zijn experten met minstens 1 tot meestal meer dan 2 decennia evaring in het vakgebied

Resultaatgericht

Quality Coaching werkt doelgericht en kostenefficiënt

Flexibel

Coaching, training en advies gebeuren steeds op maat en in nauwe interactie met het bedrijf

Actueel

Quality Coaching volgt de actualiteit op de voet; verstrekte info is steeds up-to-date

Uitmuntendheid

Quality Coaching streeft naar uitmuntendheid op elk vlak van haar dienstverlening